Tuesday, November 30, 2010

iLMu VS HaRTa

Rasulullah telah bersabda: 'Aku adalah kota ilmu dan Ali adalah pintunya'
Diriwayatkan sekumpulan orang kaum Khawarij dengan sedikit rasa hasad telah pergi menemui Ali r.a bagi tujuan untuk menguji kehebatan ilmunya. Mereka berkata: "kita uji Ali dengan satu soalan, jika Ali memberi jawapan yang sama maka Ali tidak seorang yang hebat ilmunya. Kalau Ali memberikan jawapan yang berlainan maka sahlah Ali itu seorang yang alim seperti yang dikatakan Rasulllah saw."

#Maka mereka berpakat pergi menemui Ali seorang demi seorang dengan bertanya : "Wahai Ali, manakah yang lebih baik antara ilmu dan harta?"
Ali r.a berkata : "Sudah tentu ilmu itu lebih baik dari harta."
Orang yang pertama berkata : "Atas dalil apakah kamu berkata begitu wahai Ali?"
Kata Ali r.a : "Wahai saudaraku, ilmu itu warisan para nabi dan harta itu pula warisan Qarun, Firaun, Syaddad dan lain-lain."

#Kemudian datang pula orang yang kedua dan berkata: "Wahai Ali, manakah yang lebih baik antara ilmu dan harta?"
Jawab Ali r.a : "Sudah tentu ilmu itu lebih baik dari harta."
Berkata orang yang kedua : "Atas dalil apakah kamu berkata demikian?"
Ali r.a berkata : "Wahai saudara, ilmu itu sebenarnya menjaga kamu sedang harta itu pula kamu yang menjaganya"

#Datang pula yang ketiga : "Wahai Ali diantara ilmu dan harta manakah lebih baik?"
Jawab Ali : "Sudah tentu ilmu itu lebih baik dari harta."
Maka berkata yang ketiga : "Wahai Ali katakan padaku atas dalil manakah kamu berkata demikian?"
Jawab Ali r.a :"Wahai saudaraku, sebenarnya orang yang memiliki harta mempunyai banyak musuh,sedang orang yang memiliki ilmu akan mempunyai banyak sahabat."

#Datang pula yang keempat bertanyakan soalan yang sama.
Maka jawab Ali r.a : "Sudah tentu ilmu itu lebih baik dari harta."
Maka bertanya juga yang keempat apakah dalil Ali berkata demikian.
Jawab Ali r.a : "Wahai saudaraku, harta itu bila dibelanjakan ianya akan berkurangan sedang ilmu pula kalau kamu amalkan ianya akan bertambah."

#Datang pula yang kelima bertanyakan soalan yang sama.
Maka jawab Ali r.a : "Sudah tentu ilmu itu lebih baik dari harta."
Maka bertanya juga yang kelima apakah dalil Ali berkata demikian.
Jawab Ali r.a : "Wahai saudaraku, pemilik harta biasa dikenali dengan panggilan si kedekut dan hina. Tetapi pemilik ilmu akan dihormati dan disegani."


#Datang pula yang keenam bertanyakan soalan yang sama.
Maka jawab Ali r.a : "Sudah tentu ilmu itu lebih baik dari harta"
Maka bertanya juga yang keenam apakah dalil Ali berkata demikian.
Jawab Ali r.a : "Wahai saudaraku, ilmu itu tidak perlu dipelihara daripada pencuri, sedangkan harta menarik perhatian pencuri, mudah dicuri, dan lenyap".

#Datang pula yang ketujuh bertanyakan soalan yang sama.
Maka jawab Ali r.a : "Sudah tentu ilmu itu lebih baik dari harta."
Maka bertanya juga yang keenam apakah dalil Ali berkata demikian.
Jawab Ali r.a : "Wahai saudaraku, harta akan dihisab pada hari kiamat sedangkan ilmu akan memberi syafaat pada hari kiamat."

#Datang pula yang kelapan bertanyakan soalan yang sama.
Maka jawab Ali r.a : "Sudah tentu ilmu itu lebih baik dari harta."
Maka bertanya juga yang ketujuh apakah dalil Ali berkata demikian.
Jawab Ali r.a : "Wahai saudaraku, harta itu semakin lama dibiarkan maka ia akan semakin usang, ilmu itu pula sama sekali tidak akan lapuk dan usang. Ilmu itu tidak binasa dimakan masa"

#Datang pula yang kesembilan bertanyakan soalan yang sama.
Maka jawab Ali r.a : "Sudah tentu ilmu itu lebih baik dari harta."
Maka bertanya juga yang kelapan apakah dalil Ali berkata demikian.
Jawab Ali r.a : "Wahai saudaraku, harta itu boleh menjadikan hati seseorang itu keras, sedang ilmu pula dapat menerangi hati seseorang."

#Datang pula yang kesepuluh bertanyakan soalan yang sama.
Maka jawab Ali r.a : "Sudah tentu ilmu itu lebih baik dari harta."
Maka bertanya juga yang kesembilan apakah dalil Ali berkata demikian. 
Jawab Ali r.a : "Wahai saudaraku, ilmu mendorong seseorang itu untuk mencintai Allah, sedangkan harta dapat membangkitkan rasa sombong, bongkak, dan takbur.


Selesai mendengarkan jawapan khalifah yang begitu cemerlang, kesepuluh orang kaum Khawarij itu kembali kepada kaumnya dengan rasa puas, dan bertambah yakin bahawa khalifah Ali sebagai pintu gerbangnya ilmu.
cintailah ilmu

No comments:

Post a Comment

haaaaaaaaah,. komen la ape lg

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...